ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EÚ č. 2016/679

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.makeupbylucid.com je Spoločnosť Lucid Style, s.r.o, zapísaná Okresným súdom v Bratislave, Obchodný register, oddiel: Sro, vložka číslo: 118516/B, IČO: 50790226, DIČ: 2120478635, („Lucid Style“) so sídlom Bajkalská 5467/13A, 821 02 Bratislava – Ružinov,. Čestne prehlasujeme, že osobné údaje našich klientov sú pre nás mimoriadne dôležité. Postupujeme pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

PREČO SPRACUVÁVAME TIETO ÚDAJE?

Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

 • Potrebujeme ich na riadne spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailom, alebo inou formou, čiže sú nevyhnutné pre splnenie náležitostí kúpnej zmluy, objednávky, ponuky alebo iných účtovných dokladov.
 • Môžeme Vás osloviť s marketingovými ponukami, ak ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu (“Newsletter”) využívame Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, email k zasielaniu reklamných, alebo obchodných e-mailov. Tieto údaje sú spracovávané treťou stranou – spoločnosťou MailChimp, ktorá dodržiava zásady nariadenia č. 2016/679. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp si viete prečítať TU: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Súhlas s odoberaním Newsletters môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie/unsubscribe, ktorý je súčasťou každej e-mailovej komunikácie cez Newsletter. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním nás emailom, alebo telefonicky.

 • Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s Vami. Môžeme Vás napríklad kontaktovať z dôvodov ako napríklad:
  • zmena termínu školenia/kurzu alebo inej objednanej služby
  • dokončenie objednávky, alebo oprava údajov v objednávke
  • podanie informácie o aktuálnom stave Vašej, objednávky, reklamácie alebo spolupráce

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie č. 2016/679”):

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Všetky tieto tretie strany dodržujú nariadenie (EÚ) č. 2016/679. Údaje môžu byť poskytnuté:

 • spoločnostiam spracovávajúcim elektronické platby s cieľom spracovania platby na základe vašej objednávky (spoločnosť PayPal Holdings, Inc.)
 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy (Slovenská pošta, a.s.)
 • verejným činiteľom s cieľom poskytnúť požiadované informácie v prípade kontroly

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

AKO SÚ VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu a zákaznícke kontá sú zabezpečené heslom. Nikdy Vaše osobné heslo neposkytujte iným osobám, používajte silné heslá a vždy sa na konci odhláste.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

KONTAKT

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: helpdesk@makeupbylucid.com alebo priamo na adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

SÚBORY COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení vyššie na tejto stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

METRIKY A ANALÝZA

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame systém Google Analytics.